4.3.1 Seko的联系方式?
Seko工作邮箱:scn.ecomm@sekologistics.com 
Seko客服QQ:深圳香港:CHEN :472477552 / XIN:1873714822                                          广州厦门:CARA :2350944910  /华东:YUKI :953747455。
Seko联系方式:0755-25628826

4.3.2没签合同可以发货吗?
请及时联系Seko签订物流,如果没有签合同Seko可以拒收。
详细请查看JUMIA大学发货须知

4.3.3联系seko无法收到回复?
请耐心等待工作人员的处理您的问题 。

4.3.4JUMIA的物流方式有哪些?
直邮、海外仓、邮政小包。

4.3.5开通其他站点需要重新和Seko签一份合同吗?
不需要,签一次即可。

4.3.6在哪里查看Seko衡量的尺寸?